No Image

Кредит от банки

01.05.2017 admin 0

Кредит от банки – изисквания за отпускане Когато става за отпусканията на каквито и да било кредити от банките като финансови институции изискванията почти не [ ВИЖ ПОВЕЧЕ > ]

No Image

Kредити за трейдъри

26.04.2017 admin 0

Онлайн кредити за трейдъри Спорен е въпроса дали е правилно да вземем кредит за да търгуваме на борсата! Няма еднозначен отговор!   Голямо е изкушението  да [ ВИЖ ПОВЕЧЕ > ]

No Image

Оперативен лизинг

06.03.2017 admin 0

Оперативният лизинг представлява частично финансиране на определени инвестиции. Чрез финансовия лизинг изцяло се финансира инвестнцията. Посредством лизинга се предоставя реален капитал под наем или аренда [ ВИЖ ПОВЕЧЕ > ]

No Image

Аванс

06.03.2017 admin 0

Търсите аванс? 1) сума, отпусната на подотчетно лице за изпълнение на някаква поръчка; 2) предплащане на трудово възнаграждение; 3) предплатена сума срещу бъдеща доставка, осигуряваща [ ВИЖ ПОВЕЧЕ > ]

No Image

Какво е застахователна премия?

06.03.2017 admin 0

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ — еднократно или периодично плащана сума от застрахования на застрахователя, който е поел задъл- жение по сключен застрахователен договор и е издал застрахователна [ ВИЖ ПОВЕЧЕ > ]