Бързи кредити Велико Търново

Фирми за бързи кредити за Велико Търново Във Велико Търново има достатъчно фирми за бързи кредити, от които можете да вземете бърз заем до заплата, потребителски кредит или друг вид заем.  В тези фирми не се налага да чакате на гишета, да попълвате документи и да плащате за предсрочно погасяване….

прочетете още

Кредити за фирми

  Информация за фирмените кредити Кредита на фирма е стандартна процедура у нас. Но процеса понякога е доста тромав и бавен. Ще се опитаме да обясним какво точно да направите, за да вземете кредит и как да изберете най-добрата оферта за вас без да се налага обезпечение за нея. Заем…

прочетете още

Бизнес кредитиране

Кредит за започване на бизнес Бизнес кредит Партньор на Societe Generale Експресбанк е отлично решение за юридически лица, които практикуват своята дейност на територията на България. Продуктът се използва за инвестиции или оборотни средства на микропредприятия. Ако притежавате търговски предприятие с оборот до 3 000 000 и желаете да се развивате, то…

прочетете още

Рефинансиране на лош кредит

Обединяване на просрочени кредити Кредитният пазар в България е много разнообразен и пълен с всякакви услуги. При всички тях обаче има едно общо нещо – взимате пари, които трябва да върнете с лихва. Много хора се възползват от ипотечни или потребителски кредити, които биха погасили чак след години. Така стигат…

прочетете още

Ипотечен кредит без трудов договор

Предварително трябва да сте запознати, че всяко отклонение от стандартните правила за получаване на ипотечен кредит, струва повече като лихвен процент и като стойност на самия кредит. Затова ипотечен кредит без трудов договор следва да се води като леко отклонение от нормата, което евентуално ще накара кредиторите да повишат цената…

прочетете още

Оперативен лизинг

Оперативният лизинг представлява частично финансиране на определени инвестиции. Чрез финансовия лизинг изцяло се финансира инвестнцията. Посредством лизинга се предоставя реален капитал под наем или аренда за определен срок без прехвърляне на правата на собственост. Лизингът е средносрочна или дългосрочна сделка със срок до 15 години по наемане на промишлено технологично…

прочетете още

Аванс

Търсите аванс? 1) сума, отпусната на подотчетно лице за изпълнение на някаква поръчка; 2) предплащане на трудово възнаграждение; 3) предплатена сума срещу бъдеща доставка, осигуряваща заангажиране на купувача в сделката, а също и за покриване на първоначалните разходи на производителя или доставчика; 4) краткосрочен банков заем, чието изплащане се извършва…

прочетете още