Кредити за нередовни платци

Лица, които са с влошена кредитна история поради натрупани дългове, също могат да кандидатстват за заем. Единственото условие е да имаме източник на доход, което е гаранция, че ще върнем новия заем. Заемът за потребители с кредитна задлъжнялост е насочен към хора, които имат дълг към съдебен изпълнител.Бърз кредит за нередовни платци с кредитна задлъжнялост – кой може да получи такъв заем?

Бърз заем за задлъжнели лица без да имат финансов ангажимент към съдебни изпълнители често е единственият шанс за получаване на финансова подкрепа за клиенти, които нямат кредитоспособност и имат негативна кредитна история. Понякога средствата от такъв заем се използват от кредитополучателя за погасяване на дълг от съдебен изпълнител.
kredit-sega-onlineОнлайн кредит за нередовни платци с кредитна задлъжнялост – как да получите заем?

Хората, които търсят заем за длъжници със събирач на дългови плащания, обикновено нямат добра кредитна история или стандартно обезпечение за заем, например под формата на недвижими имоти. Такива потенциални кредитополучатели често се чудят дали съдебните пристави няма да се противопоставят срещу тях, но всъщност те могат да получат заем. Разбира се, много зависи от конкретния кредитор и как той се отнася към проверката на клиентите в базата от данни.

Ако небанковата компания, която изберем, не проверява досието на кредитополучателите в Централния кредитен регистър (ЦКР) към Българска народна банка (БНБ), тогава шансовете, че заемът за задлъжнелият към съдебен изпълнител потребител, ще бъде одобрен, е доста висок.

Може да се отпусне заем за длъжници, чиито задължения са прехвърлени на частен съдия изпълнител.

Бързите заеми за нередовни платци са насочени към:

– хора, които вече имат други финансови задължения;

– хора, които са включени в базата данни на длъжниците в ЦКР;

– клиенти с отрицателна кредитна история;

– хора с ниска кредитоспособност;

Важно: Всичко това се осъществява независимо от факта, че дългът или дълговете на клиента са били предоставени на съдебният изпълнител или процедурата по събиране на вземанията е била висяща.
kredit-sega-online