Какво е застрахователно обезщетение?
06.03.2017  /  By:   /  Застраховки  /  No Comment
КредитиЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ - сума, която застрахова- телят изплаща на застрахования за покриване на нанесени щети, 
посо- чени в застрахователния договор.
About the Author :

Related News

Leave a reply