Аванс
06.03.2017  /  By:   /  Кредити  /  No Comment
Търсите аванс?
1) сума, отпусната на подотчетно лице за изпълнение на 
някаква поръчка;
2) предплащане на трудово възнаграждение; 
3) предплатена сума срещу бъдеща доставка, осигуряваща заангажиране на ку- 
пувача в сделката, а също и за покриване на първоначалните разходи на 
производителя или доставчика;
 4) краткосрочен банков заем, чието изплащане се извършва от бъдещи постъпления. 

krediti-sofia-varna


About the Author :

Leave a reply